Claasen KAM Advies (CKA) is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieuzorgsystemen (KAM) in de meest brede zin des woords.

Behalve het geven van adviezen op het gebied van ISO 9000 en VCA assisteert CKA diverse bedrijven bij het in stand houden van de zorgsystemen, het opleiden en coachen van personeel of het (administratief) bijhouden van de zorgsystemen (de KAM of kwaliteitshandboeken). Uiteraard behoort het houden van (interne) audits ook tot het dienstenpakket van CKA.

De laatste jaren is het aandachtsgebeid verschoven naar het uitvoeren van beoordelingen (bijvoorbeeld voor de RvA) en het projectmatig adviseren en houden van toezicht op het gebied van KAM bij grote en middelgrote bouwprojecten.

CKA, gevestigd in bollenstreek, heeft als werkgebied de gehele randstad.

CKA is op diverse manieren te bereiken (klik op het logo boven aan de pagina of kijk hier).