CKA heeft ervaring met ISO 14001 en het praktisch toepassen van de wet Milieubeheer (WMB).

CKA heeft al de nodige ervaring opgedaan met de problematiek van het invoeren van de EURAL. Deze Europese richtlijn gaat in Nederland gefaseerd van start. Na de nodige vertraging gaat de EURAL per 1 mei 2002 gedeeltelijk in werking. De indeling in gevaarlijk en niet gevaarlijk afval zal dan plaats dienen te vinden terwijl de EURAL eind 2002 volledig geïmplementeerd dient te zijn.